Poradenské centrum

Mar

Přistěhovalectví: Občané EU mohou být deportováni nebo jim může být zamítnut vstup zpět do UK na základě nových „tajných“ výkonných pravomocí ministerstva vnitra

Briefing, napsán respektovaným imigračním advokátem Colinem Yeo, zveřejněný dne 27. února, varoval před novými pravomocemi, které úřad Home Office získal na základě nových předpisů, které vstoupily v platnost dne 1. února 2017 – předpisů, které se zdají být drženy pod pokličkou.

Colin říká, že “tyto nařízení stále více naznačují, že občan EU, který je fyzicky přítomen ve Spojeném království, ale kterého Home Office považuje za to, že nemá právo trvalého pobytu, je v nejisté a nezákonné pozici a může být kdykoliv z Velké Británie vyloučen”.

Může to mít dopad na Vás?

Colin informuje, že jsou postiženy tři skupiny:

“V zásadě jsou to občané EU, kteří jsou soběstační, ale nemají komplexní zdravotní pojištění (CSI). To by zahrnovalo občana EU, který je v manželství s britským občanem, a tento občan EU nemá komplexní zdravotní pojištění, v současné době nepracuje nebo není samostatně výdělečně činný a nepracoval nebo nebyl samostatně výdělečně činný po dobu pěti nepřetržitých let.

Má to dopad také na studenty EU (ať již minulé nebo současné), pokud neměli komplexní zdravotní pojištění.

A také to má dopad na další občany EU, kteří jsou fyzicky přítomni v UK, ale nekvalifikují se. To může zahrnovat občany EU, kteří nemají nárok na rekurz z veřejných prostředků a také nemají komplexní zdravotní pojištění, a dále na občany EU bez domova. ”

V souhrnu

Takže podle výše uvedeného, pokud jste v UK soběstační a nepobíráte sociální dávky, ale nemáte komplexní nemocenské pojištění, nemáte právo na trvalý pobyt a mohl byste být deportován nebo by Vám mohl být vstup zpět do UK zamítnut, pokud odjedete.

Zprávy o těchto nově nabytých pravomocech, které nyní Home Office má, pochopitelně způsobují rozsáhlou paniku mezi komunitami migrantů EU, ale všem je jasné, že byly zavedeny nejen proto, aby se pokusily o úspory v NHS, ale také aby přidaly do kapes pojišťoven. Všichni bychom měli doufat, že Home Office nebude zneužívat své pravomoci tím, že odstraní občany EU, kteří po dlouhou dobu přispívají pozitivně k životu ve Spojeném království – to by bylo zjevně nespravedlivé.

Odborníci v IMD Solicitors LLP poskytují všechny imigrační služby a jsou Vám k dispozici, aby Vám pomohli při získání trvalého pobytu a britského občanství. Chcete-li se dozvědět více o našich službách, klikněte zde.

Zobrazit všechny články