Poradenské centrum

Jul

THERESA MAY USTANOVILA SVŮJ NÁVRH OHLEDNĚ IMIGRACE PO BREXITU

Po nedávném oznámení Theresy May teď víme více o navrhovaných budoucích právech, které mohou občané EU očekávat, pokud budou žít a pracovat v UK po Brexitu.

Vysvětlení návrhu paní May
Jedním z hlavních bodů je skutečnost, že poté, co UK opustí Evropskou unii, všichni občané (ať již jsou v UK trvale nebo dočasně) z 26 členských států budou muset zažádat o imigrační status, protože svoboda pohybu skončí a nadále již nebudou moci přijíždět a odjíždět bez omezení. Mezi další klíčové body patří:

 1. Určené nebo „rozhodující” datum

Vláda se s EU dohodne na rozhodujícím datu, které nebude dříve než 29. března 2017 (kdy UK formálně aktivovala článek 50 Lisabonské smlouvy), a nejpozději to bude datum vystoupení UK z Evropské unie, po kterém nemusí být novým občanům EU, kteří vstoupí do UK, udělen „status usedlíka“.

 1. Co je „status usedlíka”?

Status usedlíka je v podstatě totožný s neomezeným povolením k pobytu, které dává držiteli právo využívat veřejné služby Spojeného království a přístup k veřejným fondům a vzdělání. Status usedlíka neumožňuje držiteli získat britský pas, i když ti, kteří mají splněn šestiletý pobyt, mohou požádat o občanství a získat britský cestovní pas touto cestou.

 1. Žádosti u úřadu Home Office o povolení k pobytu

Předpokládá se, že by se mohlo jednat přibližně o 3 miliony občanů EU, kteří by mohli žádat úřad ministerstva vnitra Home Office o imigrační status. To může znamenat, že úřad Home Office bude muset zpracovat zhruba 4,000 za den!

 1. Nové práva po Brexitu podmíněné datem příjezdu do UK:
 1. Příjezd před rozhodujícím datem a pobyt v UK po dobu 5 let

Občané EU, kteří přijeli do UK před rozhodujícím datem, budou mít nárok získat status usedlíka k povolení zůstat, pokud žili v UK trvale po dobu 5 let.

 1. Příjezd před rozhodujícím datem, avšak nesplňují pobyt v UK 5 let

Každému, kdo nesplní plných 5 let vyžadovaných ke statusu usedlíka, ale pobýval zde před rozhodujícím datem, bude povoleno zůstat v UK, aby získal dostatek času na dosažení plných práv po Brexitu.

 1. Pokud občan EU přijede po rozhodujícím datu

Těm občanům EU, kteří přicestují po rozhodujícím datu, může být povoleno, aby zažádali o status usedlíka, nebo jim může být udělen dočasný status v závislosti na jejich okolnostech.

 1. Rodinní příslušníci občanů EU

Rodinní příslušníci občanů EU se statusem usedlíka budou mít právo přijet do UK a vybudovat si pětiletý pobyt, aby dosáhli stejného postavení, i když nežili v UK před rozhodujícím datem – dokud přicestovali před tím, než UK vystoupí z Unie. Za rodinné příslušníky se obecně považují nezaopatřené děti, manželé, rodiče a mohou případně zahrnovat bratrance a sestřenice, ačkoli detaily budou ještě dohodnuty.

 1. Vyloučení zločinců

Zločincům a těm, kteří jsou považováni za riziko pro UK, nebude povoleno zůstat (jak je tomu v současné době).

 1. Možná deportace

Každý, komu byla doručena korespondence/rozhodnutí od úřadu Home Office v souvislosti s deportací, by měl okamžitě vyhledat právní radu ohledně zvážení odvolání.

Tři hlavní výhody dosažení statusu usedlíka

 1. Srovnatelné s občany UK

Občané EU se statusem usedlíka budou mít stejná práva jako občané UK, včetně:

 1. Možnosti zažádat o britský cestovní pas, který umožní volně cestovat v rámci EU a mnoha dalších zemí.
 2. Práva volit – dá Vám hlas, abyste se mohli vyjádřit, jak je Vaše komunita a UK jako celek řízeno;

 

 1. Přístup k veřejným fondům

Občané EU, kteří přijedou před určeným datem bez statusu usedlíka, ale zůstanou legálně, budou mít i nadále přístup ke stejným příspěvkům a dávkám jako v současné době.

 1. Požadované dokumenty

Získání dokumentů potvrzující status usedlíka umožní občanům EU žít a pracovat v UK legálně.

V souhrnu
Iwona Durlak, Senior Partner a vedoucí imigračního oddělení v IMD Solicitors, shrnuje body takto:
„Není potřeba vyřídit si doklady potvrzující právo trvalého/dočasného pobytu v UK nyní (tedy pokud si občan nepřeje žádat o naturalizaci). Avšak pro ty, kteří již získali certifikát o trvalém pobytu, se bude vláda snažit, aby byl proces žádostí co nejvíce efektivní. Poté, co UK vystoupí z EU, svoboda pohybu skončí, ale imigrace mezi UK a EU bude pokračovat a UK bude i nadále podporovat své přijetí občanů EU, kteří přinášejí pozitivní přínos jak pro ekonomiku, tak i společnost.”
Iwona významně dodává:
„Stojí za to také zmínit, že schéma, které UK zřídí pro žádosti o povolení k pobytu od obyvatelů a rodin EU, nebude právně totožné s tím, co je v současné době k dispozici. UK již nadále nebude touto směrnicí vázáno.” A nakonec, „aby se zabránilo efektu ´stojíc na pokraji útesu´, občanům EU bude dán dostatek času na podání žádosti u úřadu Home Office. Očekává se, že diskreční doba bude stanovena na fixní období dvou let od data Brexitu.”

Kdy vyhledat právní pomoc a zda pokračovat se žádostí o potvrzení trvalého pobytu nyní

 • Zažádání o potvrzení trvalého pobytu a získání těchto dokumentů nyní pomůže zjednodušení procesu týkajícího se statusu usedlíka.
 • Pokud nyní občan EU zvažuje žádost o britský pas, bude stále vázán stávající právní legislativou a předpisy a potvrzení trvalého pobytu (residency card) je stále nutné.
 • Po vystoupení z EU, občané EU budou stále muset doložit 6 let pobytu, aby mohli zažádat o britský pas, potvrzení trvalého pobytu to splní.
 • Vyřízení trvalého pobytu nyní může být výhodné a může napomoci předejít zdržením a nepříjemným překvapením na hranicích.
 • Stále více a více žádostí u úřadu Home Office je nesprávně zamítnuto díky tomu, že úřad Home Office neuzná, že občan EU je usazen v UK, díky nedostatku dokumentů. IMD Solicitors mohou, a také úspěšně podávají, odvolání proti těmto zamítnutím.
 • Bez ohledu na to, zda právo na trvalý status bylo uděleno či ne, každý občan EU bude mít povinnost zažádat si o dokument potvrzující imigrační status. Vyřízení dokumentu certifikující dočasný pobyt bude užitečné, obzvláště když si budou občané EU přát cestovat před tím, než budou nové dokumenty vydány.
IMD Solicitors je multi-národnostní renomovaná právní firma a vedoucí poskytovatel právních služeb pro komunitu EU migrantů v Anglii a ve Walesu. IMD oceňuje důležitost komunikace v rodném jazyce klienta bez nutnosti tlumočníků.
Pro informace o tom, jak Vám můžeme pomoci ohledně Vašeho imigračního statusu, nás kontaktujte na +44 330 159 5963 nebo nám zašlete email na adresu info@imd.co.uk

V důležitých záležitostech mluvíme Vašim jazykem

Zobrazit všechny články