Poradenské centrum

May

10 hlavních důvodů proč využít služeb právníka, aby vypracoval vaše trvalé zplnomocnění (Lasting power of attorney)

Trvalé zplnomocnění (Lasting power of attorney) vám umožňuje rozhodnout o tom, koho chcete pověřit, aby za vás vykonával rozhodnutí, pokud byste ztratili mentální způsobilost. I když můžete být v pokušení připravit si ho sami, tento proces je komplikovaný a pokud nebudete postupovat správně, vaše trvalé zplnomocnění nemusí být platné, když ho budete potřebovat využít.

Melissa Cunningham, advokátka z advokátní kanceláře IMD Solicitors specializující se na poslední vůle a pozůstalost, uvádí deset nejdůležitějších důvodů, proč byste měli na vystavení trvalého zplnomocnění vždy využít služeb právníka.

Jak vystavit trvalé zplnomocnění

Trvalé zplnomocnění musí:
být vystaveno osobou starší 18 let, která je mentálně způsobilá na to, aby pochopila, co dělá;
být připraveno využitím předepsaných formulářů, které mohou vyžadovat specifické informace a zahrnovat celou řadu ochranných opatření, aby se předešlo zneužití;
být přiložen požadovaný poplatek; a
být zaregistrováno na Úřadu veřejného ochránce práv (Office of the Public Guardian) dříve, než jej budete moci využít.

Může se zdát, že postup vystavení trvalého zplnomocnění je poměrně jednoduchý, ale pro nezkušené může být plný nástrah. Učinění jakékoliv chyby může být nákladné, a mohlo by vést k tomu, že žádost o registraci bude zamítnuta a poplatek za podání žádosti vám nebude vrácen.

Využití služeb právníka vám může pomoci předejít problémům, tím že:
Obdržíte poradenství, koho byste měli jmenovat svými zmocněnci, a ujistí se, že osoby, které máte v úmyslu jmenovat, jsou ochotné a schopné jednat vaším jménem, a že chápou povinnosti a odpovědnosti, které tím na sebe přeberou.
Vysvětlí vám různé způsoby, jak můžete zmocněnce autorizovat k vykonávání rozhodnutí, ať už samostatně nebo společně s jinými.
Pomůže vám navrhnout náhradní zmocněnce v případě, že vaši původní zmocněnci nebudou schopni jednat.
Sepíše, jak by vaše přání měla být vyjádřena s cílem zajistit, že budou zohledněny všechny eventuality a bude možné je splnit.
Uvede všechny konkrétní formulace, které mohou být nezbytné uvést, aby bylo možné být nakládáno ve vašem zastoupení s finančními prostředky v bankách a stavebních spořitelnách.
Poskytne poradenství, zda je zapotřebí zvláštní trvalé zplnomocnění na ochranu vašich obchodních zájmů.
Posoudí, zda existuje něco ve vaší osobní situaci, co by znamenalo, že trvalé zplnomocnění vám nemusí zajistit veškerou potřebnou ochranu, například pokud máte nemovitosti nebo majetek v zahraničí.
Poskytne poradenství, jak můžete využít trvalého zplnomocnění, pokud je majetek, kterého se trvalé zplnomocnění týká, v spoluvlastnictví.
Posoudí věci, které musíte udělat, abyste předešli tomu, že Úřad veřejného ochránce práv vaši žádost o registraci zamítne.
Zabrání tomu, aby byla platnost vašeho trvalého zplnomocnění zpochybněna, a to tím, že zajistí, aby lékař posoudil vaši mentální způsobilost v případě zhoršení vašeho duševního zdraví, pokud to bude potřeba.

Váš právník je povinen jednat ve vašem nejlepším zájmu a pomůže vám i tím, že se ujistí, že plně pochopíte cíl a účinek trvalého zplnomocnění, které vystavujete. Může také zajistit, aby vám bylo poskytnuto poradenství ohledně dalších kroků, jejichž podniknutí byste měli zvážit na ochranu vašeho postavení, jako je například vystavení poslední vůle nebo aktualizace stávající poslední vůle, nebo podání žádosti o jakékoli dávky, na které můžete mít nárok.
V případě, že máte zájem o důvěrné prodiskutování otázek týkajících se trvalého zplnomocnění nebo poslední vůle či pozůstalosti, obraťte se na advokátní kancelář IMD Solicitors telefonicky na čísle (0044) 330 159 5963 nebo e-mailem na adrese: info@imd.co.uk

Obsah tohoto článku slouží pouze pro účely zvýšení obecného povědomí. Nemá za cíl poskytnout právní nebo odbornou radu. Od zveřejnění tohoto článku se zákon mohl změnit. Čtenáři by neměli jednat na základě uvedených informací a měly by si vyžádat odpovídající odborné poradenství na základě jejich vlastní konkrétní situace.

Zobrazit všechny články