Občanskoprávní spory

Naše firma má rozsáhlé zkušenosti v širokém spektru otázek v rámci občanskoprávních sporů a je připravena zastupovat klienty na všech úrovních, včetně krajských a nejvyšších soudů v celé Anglii a Walesu. Pomáháme při soudních sporech vyplývajících z takových záležitostí, jako je například:

  • Vymáhání dluhů
  • Smluvní spory
  • Stavební spory
  • Právní kroky proti pomluvám

Bez ohledu na to, zda lze spor vyřešit vyjednáváním, nebo vyžaduje naše zastoupení u soudu, vždy se ujistíme, že klient rozumí všem možnostem, které jsou k dispozici, a my jej procesem vedeme a neustále průběžně informujeme.

Zavolejte, abyste diskutovali o svém případu:

0330 159 5963
Požádejte o zpětné zavolání Po - Pá: 9:00 - 17:30