Závěti a dědické právo

Náš profesionální a sympatický tým advokátů s rozsáhlými zkušenostmi je zde, aby Vám pomohl se všemi záležitostmi týkajícími se vypracování závěti, ověřování, pozůstalosti a správy majetku.

Asistujeme a poskytujeme poradenství v těchto oblastech:

Sepsání závěti

Bez závěti se Váš majetek předá Vašim příbuzným v souladu s pravidly dědictví (Intestacy Rules). Ty nejsou vždy v souladu s Vašim přáním. Naši advokáti navrhnou Vaši závěť, která může být bezpečně uložena v naší firmě, a pokud byste si to přáli, mohou se také zabývat správou Vaší pozůstalosti. Může to ušetřit nákladné nároky na pozůstalost, které, pokud by byly předloženy soudu, nevyhnutelně sníží hodnotu Vaší pozůstalosti.

Uplatnění pozůstalosti

Uplatnění pozůstalosti je proces převodu majetku zesnulého na vykonavatele závěti nebo správce (pokud neexistuje závěť). Zahrnuje podání žádosti u soudu a podání daňového přiznání daňovému úřadu HM Revenue & Customs. Budeme se zabývat všemi nezbytnými formalitami a zajistíme, aby oprávněné osoby obdržely nárok v souladu s Vaší poslední vůlí.

Nároky dědictví

Pokud potřebujete pomoc se zpochybněním závěti, můžeme Vás zastupovat.

V současné době zastupujeme klienty v případech týkajících se nároků v rámci zákona o dědictví (ustanovení o rodině a vyživovaných osobách) z roku 1975 (Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975), kdy závěť neúspěšně ustanovila finanční opatření, dále v případech, kdy zesnulý sepsal závěť nesprávně a také, mimo jiné, v takových případech, které zahrnují ztrátu původní závěti či nařčení ohledně nedostatku mentální kapacity.

Trvalá plná moc

Nikdy nevíte, co se může stát v budoucnu. Pokud kvůli nehodě nebo nemoci ztratíte mentální kapacitu, je příliš pozdě na to, abyste vyřídili trvalou plnou moc – Lasting Power of Attorney (LPA). Vaši příbuzní se budou muset obrátit na soud, aby získali pověření, že se mohou postarat o Vaše záležitosti. To je nejen mnohem složitější, ale také dražší.

Zavolejte, abyste diskutovali o svém případu:

0330 159 5963
Požádejte o zpětné zavolání Po - Pá: 9:00 - 17:30