Filip Čeladník

Advokát (Solicitor)

Filip Čeladník, Ph.D., LL.M., M.A. je Solicitor v Anglii a Advokát v České republice.
Má rozsáhlé odborné znalosti jak anglického, tak i českého práva a poskytuje právní služby v obou zemích. Tato ojedinělá kombinace mu umožňuje vyhovět požadavkům klientů advokátní kanceláře IMD Solicitors aktivních v jedné nebo obou jurisdikcích nebo potýkajících se s problémy souvisejícími s českým či anglickým právem.
Oblast praxe Filipa zahrnuje, ale není omezena na:

  • Mezinárodní obchod, podnikání a investice v UK a v zemích střední a východní Evropy
  • Vedení a řešení sporů, arbitráž
  • Podnikové a obchodní právo
  • Trusty a správa cizího majetku