Justyna Błażewicz

Advokátka (Solicitor)

Justyna, která se od srpna 2013 specializuje na rodinné i trestní právo, má velký počet případů, ve kterých pomáhá mnoha individuálním klientům s jejich právními záležitostmi zahrnující trestné činy (včetně řízení pod vlivem alkoholu, nebezpečného řízení, útoků, sexuálního napadení, zneužívání, vražd, krádeží a vloupání, praní špinavých peněz) a rodinné právo (včetně předmanželských smluv, odloučení, rozvodů, finančních záležitostí a vypořádání, soužití, bydliště dětí a sporů ohledně kontaktu s dětmi, a urovnávání sporů – mediace).

Justyna také asistuje našim klientům v záležitostech imigrace (včetně deportace, vydání stíhané osoby a trvalého pobytu) spolu se záležitostmi dědického práva.