Kamil Tomaszewski

Advokát (Solicitor)

Kamil je kvalifikovaný advokát, který se specializuje na všechny oblasti obchodního práva a asistuje našim obchodním klientům v celé řadě právních záležitostí.

Kamil, který nastoupil do IMD v srpnu 2017 z jedné z největších právních firem v UK, má spoustu obchodněprávních zkušeností a zastupuje firemní klienty v celé řadě průmyslových odvětví a sektorů, od malých a středně velkých podniků až po velké veřejné a soukromé společnosti jak na národní, tak i mezinárodní úrovni.

Kamil je také působivý v oblasti networkingu a je nápomocný v dalším rozvoji našeho obchodního oddělení.

Kamil hovoří plynule jak v polštině, tak v angličtině.